เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ15 มกราคม บัตรATM แถบแม่เหล็กใช้ได้วันสุดท้าย

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ15 มกราคม บัตรATM แถบแม่เหล็กใช้ได้วันสุดท้าย

จากกรณีที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำได้ประกาศให้ทุกธนาคารเปลี่ยนไปใช้บัตรATM แบบชิบการ์ด โดยบัตรATM แบบเก่าใช้ได้ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563 และหลังจากนั้นให้ใช้บัตร ATM ที่มีชิปการ์ดเท่านั้น โดยสาเหตุ ที่ต้องเปลี่ยนบัตรจากบัตรแถบแม่เหล็กมาเป็นแบบชิปการ์ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตร เนื่องจากเทคโนโลยีชิปการ์ดเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันการถูกมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูลไปทำบัตรปลอม

โดยผู้ถือบัตร ATM และบัตรเดบิตสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าบัตรที่มีอยู่เป็นบัตรแบบชิปการ์ดแล้วหรือไม่ จากด้านหน้าของบัตร 

หากมีชิปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ แสดงว่าบัตรที่คุณถือในมือเป็นบัตรแบบชิปการ์ดอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอีก แต่หากไม่มีชิปอยู่ตรงด้านหน้าบัตร แสดงว่าเป็นบัตรแถบแม่เหล็กแบบเก่า ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นบัตรแบบชิปการ์ด ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทนสำหรับการเปลี่ยนบัตร ATM/บัตรเดบิตจากบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรแบบชิปการ์ดจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นบัตรประเภทเดิม

โดยผู้ถือบัตรแบบแถบแม่เหล็ก หากต้องการเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ด สามารถนำบัตรประชาชน บัตร ATM/บัตรเดบิตใบเดิม และสมุดบัญชีธนาคารไปขอเปลี่ยนที่สาขาของธนาคารที่ใช้บริการได้ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่ออกบัตร

​ผู้ถือบัตรแบบแถบแม่เหล็กจะต้องเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ดภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ก่อนที่บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้

หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่ตู้ ATM หรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้าต่าง ๆ หากมีความต้องการใช้เงินสดหรือโอนเงิน สามารถถอนเงินสดได้ที่สาขาธนาคาร หรือใช้ฟังก์ชั่นกดเงินแบบไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM (กดเงินสดผ่าน mobile application) หรือโอนเงินผ่าน mobile banking/ internet banking แทนการใช้บัตร

ป.ป.ช. ฟันอดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดสรรให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2558 จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่พึงมี

ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่นายนพรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 พบเงินฝากและทรัพย์สินต่าง ๆ ของนายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ นางธาริณี ดิตถ์วัชรไพศาล (อดีตคู่สมรส) บุตรหลาน และบุคคลอื่น โดยคณะกรรมการไต่สวน ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลทั้ง 8 คน ชี้แจงที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้ ดังนี้

1. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ จำนวน 98,659,925.59 บาท ได้แก่ เงินฝากจำนวน 13 บัญชี เป็นเงิน 71,974,350.59 บาท, เงินลงทุน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,580,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 12 กรมธรรม์ มูลค่า 14,105,575 บาท

2. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) จำนวน 196,039,741.59 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 22 บัญชี เป็นเงิน 122,921,190.40 บาท, เงินลงทุน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,815,695.39 บาท, ที่ดินในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แปลง มูลค่า 760,000 บาท, ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,809,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 10 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 61,733,855.80 บาท

3. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางธาริณี (อดีตคู่สมรส) จำนวน 131,437,217.45 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 56 บัญชี เป็นเงิน 105,151,313.88 บาท, เงินลงทุน จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 25,235,903.57 บาท และยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,050,000 บาท

4. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายธนรัตน์ (บุตร) จำนวน 26,726,284.56 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 10 บัญชี เป็นเงิน 20,843,037.56 บาท, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาท, ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,014,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต 4 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 3,069,247 บาท

5. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางสาวพิมพ์ภัสสร (บุตร) จำนวน 68,307,397.14 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 31 บัญชี เป็นเงิน 50,597,774.14 บาท, เงินลงทุน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม 3 รายการ (ในกรุงเทพมหานคร 2 รายการ และจังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ) รวมมูลค่า 5,856,489 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต 3 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 2,103,134 บาท

6. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางสาววรัทยา (หลานของนายนพรัตน์ ) จำนวน 500,000 บาท ได้แก่ ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง ในจังหวัดชลบุรี มูลค่า 500,000 บาท

7. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายปิยชาติ ศรีจันทร์ (บุคคลสนิทของนายนพรัตน์ ) จำนวน 4,500,000 บาท ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 4,500,000 บาทสล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง